+31(0)611784808 info@m-bouwmeester.nl

Veel gestelde vragen over glas

Krijg ik subsidie bij glasisolatie?

De meeste gemeenten in Nederland kennen geen subsidie meer voor glasisolatie. Wat wel veel gemeenten doen is subsidie geven op een totale woningisolatie of een flinke korting op een financiering met betere voorwaarden. Kijk op de website www.energiesubsidiewijzer.nl wat er voor u mogelijk is als woningeigenaar, woningcorporatie of particuliere verhuurder.

Hoeveel energie bespaar ik bij toepassing van Isolerend dubbelglas of HR++ Beglazing?

Allereerst hangt het af hoe warm u uw huis stookt. Het is logisch als u bijvoorbeeld tweemaal zoveel gas verstookt dan een gemiddeld, dan kunt u ook tweemaal zoveel besparen. Verder hangt het ook af hoe uw huis is geïsoleerd. Als uw dak, vloer en gevel goed zijn geïsoleerd, dan is enkel glas de zwakste plek. Vervanging enkel glas door dubbel glas / HR++ glas betekent in dit geval een forse vermindering van het energieverlies en flinke verbetering van uw wooncomfort. Als uw huis niet of niet volledig is geïsoleerd zal het effect kleiner zijn.

Condensvorming aan de binnenzijde, hoe komt dit?

Er zijn 3 factoren, die hierbij een belangrijke rol spelen: een lage buitentemperatuur, een hoge luchtvochtigheid in het vertrek en een lage temperatuur van de raam/ruit aan de binnenkant.
Het aanwezige vocht in de lucht binnenshuis condenseert op het koude raam. Bij HR++ beglazing heeft de binnenruit een hogere temperatuur en komt condens zelden of nooit voor. Bij gewoon isolerend dubbel glas zal dit eerder plaatsvinden en bij enkele beglazing vaak tot zeer vaak.

Condensvorming aan de buitenzijde, hoe komt dit?

Dit verschijnsel komt eigenlijk bijna alleen voor bij HR++ beglazing. Het is meestal ‘s ochtends en verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Ook hier zijn er 3 factoren die een belangrijke rol spelen: een lage buitentemperatuur, een hoge luchtvochtigheid buiten en een lage temperatuur van de ruit aan de buitenzijde.
Door de uitstekende isolatie van de HR++ beglazing wordt de buitenkant van de raam niet of nauwelijks verwarmd, omdat de warmte voor het grootste deel binnenskamers blijft. De condens slaat hierdoor neer op de koude buitenkant van het raam.

Ik heb last van condensvorming in mijn isolatieglas?

Dit is heel vervelend en helaas valt hier niks meer aan te doen. Wij raden u dan ook aan om zo snel snel mogelijk contact op te nemen met de glaszetter die de beglazing geplaatst heeft. Het kan zijn dat het onder de garantie valt. Heeft u de beglazing zelf geplaatst? Neem dan contact op met de glashandel/leverancier die de beglazing heeft geleverd.

Hoe kan dat er kleurverschil zit tussen glas?

Glas lijkt kleurloos, maar is het niet. Naarmate het glas dikker is, wordt de kleur van ook steeds donkerder. HR++ beglazing heeft ook een lichte coating en daardoor weer een ander kleur dan gewoon dubbel glas. Ook is het zo dat tussen de coating van verschillende glasfabrikanten kleine kleurverschillen zijn. Zelfs bij vervanging van beglazing van hetzelfde fabrikaat kunnen er ook ‘kleine’ kleurverschillen ontstaan.

Er lijken een soort olieachtige vlekken op mijn ruit te zitten.

Indien u op het glas met uw hand drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van een natuurkundige verschijnsel wat interferentie wordt genoemd. Het is echter geen fabricage fout. Om interferentie te voorkomen wordt bij Islorende Dubbel Glas verschillende glasdikte toegepast. Bij HR++ beglazing komt dit al aanzienlijk minder voor en is het toepassen van verschillende glasdikten eigenlijk niet nodig.

Kan ik HR++glas ook zelf plaatsen?

Als het glas niet goed wordt geplaatst, dan is de kans aanzienlijk groot dat vocht de randverbinding gaat aantasten en zal het glas op den duur gaan ‘lekken’. Dus het plaatsen van HR++-glas kunt u beter overlaten aan een vakman. Ook wordt door de HR++ fabrikant alleen garantie gegeven als de beglazing is geplaatst door een erkend bedrijf zoals de onze.

Welk soort glas kan ik het beste voor mijn schuifpui gebruiken?

Antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig: HR++ glas met een spouw van 15mm. Omdat een schuifpui voornamelijk uit glas bestaat, is het aan te raden om glas te kiezen met de beste isolatiewaarde (in dit geval met een lage U-waarde). Soms adviseert een glaszetter om gewoon dubbel glas te nemen (HR+) omdat dit in aanschaf goedkoper is, maar men vergeet u wel te vertellen dat het prijsverschil tussen HR+ en HR++ glas u binnen 1 jaar terugverdient met uw stookkosten.

Hoe meet ik een raam/ruit op?

Een raam exact op te meten vereist enige kennis en secuurheid. Wij adviseren dan u ook om dit door ons te laten uitvoeren. Om de maten ruweg te bepalen om o.a. offertes aan te vragen, meet u de binnenzijden van de kozijnen op. Bij andere glastoepassingen adviseren wij u altijd om dit te laten opmeten.

Welke normen gelden voor het onderhoud van isolatieglas?

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Het is belangrijk voor u om te weten dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (de afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat is en eventueel aanwezige beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal per jaar u zelf en tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren. Verder is het zaak om bij het schoonmaken van de ramen geen schurende of bijtende middelen te gebruiken.

HR++ of HR+ glas? Heb ik wel het juist glas gekregen?

De vraag bij glasherstel: “Ik heb HR++ gevraagd maar ik krijg HR+, waarom?” krijgen wij soms gesteld en dat heeft te maken met het feit dat de HR-classificatie vanaf 1 juli 2008 is gewijzigd. Dit komt voornamelijk voor bij ramen die een kleinere spouw hebben dan 15mm. Veel van deze beglazing had voor 1 juli 2008 een HR++ classificatie en na 1 juli 2008 een HR+ gekregen. Om verwarring te voorkomen is het beter om het over de isolatiewaarde (U-waarde) te hebben dan over HR+ of HR++. Als dat overeenkomt, dan heeft u het juiste nieuwe glas gekregen.

Wanneer veiligheidsglas toe te passen. NEN 3569

Nog in te vullen

Ben ik verplicht om veiligheidsglas te laten plaatsen?

Voor het toepassen van veiligheidsglas is er een norm, de NEN 3569. Deze norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden. Aan de hand van deze norm kunt u gemakkelijk zélf bepalen of in uw woning veiligheidsglas moet worden toegepast. Voor uw woning geldt dat wanneer de onderzijde van het glas zich tussen de 0 en 85 cm vanaf de vloer bevindt, dit veiligheidsglas dient te zijn. Tevens dient u bij alle balustrades, dakramen, daklichten en dakbeglazing (bijvoorbeeld van serres) veiligheidsglas toe te passen.
Tegen de financiële gevolgen van een ongeval met glas kunt u zich verzekeren, ook wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval van een ander. Maar tegen verdriet en emotionele schade als gevolg van lichamelijk letsel of schuldgevoelens dat u het ongeval had kunnen voorkomen, kunt u zich niet verzekeren. Dergelijke ongevallen kunt u voorkomen door op de juiste plaats veiligheidsglas toe te passen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Welke normen gelden voor het onderhoud van isolatieglas?

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchting gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Ventilerende neuslatten dienen regelmatig aan de voor-/onderzijde gereinigd te worden zodat er een vrij luchtstroom onder het glas kan stromen.
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren.

Valt mijn isolatieruit onder de garantie?

Glas- & afwerkingsbedrijf M. Bouwmeester geeft in de meeste gevallen tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, speelt de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar ook een belangrijke rol.
Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan.
Dit kan zijn door: een productiefout, een plaatsingsfout of onvoldoende onderhoud.
De garantie op isolerend dubbelglas is mede afhankelijk van de juiste plaatsing. Uitgangspunt bij het plaatsen van het glas dienen de thans geldende normen
en voorschriften (NPR 3577). In de praktijk blijkt dat er wel eens wordt afgeweken moet worden van de normen en voorschriften omdat bepaalde situaties dit verlangen. Het plaatsten van opdeklatten buiten is hier een duidelijk voorbeeld van. Niet iedere opdrachtgever wenst, bij de aanschaf van isolerende beglazing, zijn draaiende delen of deuren te vervangen.

Wat is een thermische breuk?

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer dan 30 graden Celcius ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing.
Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk, kan het best door een vakman worden beoordeeld. Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas.
U kunt de kans op een thermische breuk fors verkleinen door:
• Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen.
• Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen.
• De Beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie.
• Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing
• Handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koud waterstraal op een door de zon verwarmde beglazing)
Een thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en daardoor minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen. Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt.

Ik zie cementstrepen op mijn glas, hoe komt dat?

Door het uitlogen van kalk uit steenachtige, cement houdende mengsels, en beton kan er op glas schade ontstaat. Deze zo genaamde cementstrepen zijn meestal met normale
reinigingsmiddelen niet meer te verwijderen. Door onjuiste detaillering van de gevel kan het glas in aanraking komen met de uitlogende cementstof en kalkhoudend water. Deze
vervuiling zal op den duur een moeilijk te verwijderen cementafzetting en etsschade op het glas te zien geven. Voordat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd zal de oorzaak moeten worden opgelost. Soms is deze etsschade is nog te herstellen als het in een vroegtijdig stadium wordt geconstateerd en dus nog niet te ver is ingevreten in het glas.
De herstelmogelijkheden variëren van eenvoudig tot zeer agressief:
 Bij de lichtere gevallen kunt u proberen de cementstrepen te verwijderen met WC-eend of een keramische kookplaatreiniger;
 Bij wat zwaardere gevallen kunt u de verontreinigingen laten verwijderen door polijsten. Dit wordt meestal uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf met water waaraan puimsteenpoeder of ceriumoxide is toegevoegd;
 Bij zware gevallen kan geprobeerd worden de verontreiniging met een etsvloeistof op basis van zoutzuur en fluorwaterstofzuur te behandelen. Het werken met etsvloeistoffen houdt een extra veiligheids- en gezondheidsrisico in en moet goed worden begeleid. Draag zuurbestendige kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht en draag altijd een mondmasker.
Bij al deze werkzaamheden gaat het in eerste instantie om het verwijderen van de afzetting op het glas. Door na het verwijderen van de cementstrepen het glas te behandelen met een waterafstotende laag zal het glas minder snel vervuilen. Deze laag kan bij nieuw glas gelijk bij de fabricage vanuit de fabriek worden aangebracht, maar kan ook later door een gespecialiseerd bedrijf op de bestaande beglazing worden aangebracht.

Hoeveel weegt glas?

Het soortelijk gewicht van glas is 2500 gram per millimeter dikte per vierkante meter glas.(2,5kg/mm/m2).
Bijvoorbeeld: een ruit van 200 x 100 cm in de dikte 6mm weegt: 2×1 x6 x2,5= 30 kg.
Bij gelaagd glas tel je de dikte van de glasbladen bij elkaar op (de massa van de folie is ca.250 gram/m2 en wordt bij de berekening meestal verwaarloosd).

Wat zijn de verschillen tussen gehard glas en gelaagd glas?

Gehard en gelaagd glas zijn beide veiligheidsbeglazingen met verschillende eigenschappen
KORT SAMENGEVAT:
Gehard glas breekt in tal van scherpe stukjes glas uiteen. Zijn gebruik is daarom verboden in toepassingen als balustrades of relingen, waarbij het risico dat men door een beglazing valt groot is. Gehard glas wordt bijvoorbeeld in glazen deuren of scheidingwanden gebruikt.
Gelaagd veiligheidsglas wordt vaak sandwichglas genoemd vanwege zijn samenstelling. Het betreft een assemblage van twee of meer glasbladen aan de hand van één of meerdere plastic tussenlagen van polyvinylbutyral (PVB) die enigszins “als een sandwich” tussen beide glasbladen worden geplaatst en die een opmerkelijke weerstand, adhesie en elasticiteit bieden.
De assemblage van het glas en de tussenlagen vormt een uiterst resistent en compact geheel. Indien het glas per ongeluk mocht breken, worden de scherven door de plastic tussenlaag vastgehouden. De glasscherven blijven als het ware aan de plastic tussenlaag “kleven”.
Opgelet ! voor inbraakvertragende, antidiefstal- en kogelwerende beveiliging is slechts een gelaagde oplossing mogelijk.

Waarom is ventileren verstandig?

Meer dan 80% van onze tijd brengen we binnenshuis door. Voor sommigen, de jongeren en de ouderen, is dat zelfs meer. Wetenschappers hebben aangetoond dat blootstelling aan vervuilde binnenlucht negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Beter geisoleerde huizen en een moderne levensstijl resulteren in een toenemende vochtigheidsgraad.
Het ventileren van huizen en kantoren is daarom essentieel voor de gezondheid van zowel het gebouw als de inwoners of gebruikers ervan. Activiteiten zoals verwarming, roken, koken, slapen, ..produceren vocht, geurtjes en vervuilde lucht.
Ventilatieroosters op het glas kunnen bijdragen aan de noodzakelijke luchtverversing. Ventilatieroosters zijn, in tegenstelling tot openstaande ramen, perfect inbraakveilig, vrij van regeninslag en insektenwerend.

Wat gebeurd er met mijn oude beglazing na het plaatsen van het nieuwe glas?

Bij het vervangen van uw beglazing zorgt Glas- & afwerkingsbedrijf M. Bouwmeester er altijd voor dat de oude beglazing wordt afgevoerd. Glas- & afwerkingsbedrijf M. Bouwmeester biedt uw oude beglazing aan voor recycling.
Kijkt u voor uitgebreide informatie op www.vlakglasrecycling.nl

Wat is zonwerende beglazing?

De zon produceert een energie die in twee polen kan worden opgesplitst
– warmte (directe energie= korte golven – indirecte energie= lange golven)
– licht
Zonwerende beglazingen hebben ten doel de gratis instroom van zonnewarmte in het gebouw te remmen. Hun doeltreffendheid wordt meestal gemeten aan de hand van de zontoetredingsfactor (ZTA), met andere woorden het percentage zonne-energie dat door de beglazing wordt toegelaten.
Basisprincipes
1) Hoe lager de ZTA waarde van het glas is, hoe minder zonne-energie het glas doorlaat en hoe meer het glas tegen de zonneschijn beschermt.
2) Het is onmogelijk een lichtdoorlaat (LTA) van 100% te combineren met een zontoetredingsfactor van 0%. Hoe hoger de LTA is, hoe hoger ook de zontoetredingsfactor zal zijn en hoe minder doeltreffend de beglazing zal zijn op het gebied van zonwering. Een goede zontoetredingsfactor vereist met andere woorden altijd een zeker opoffering van licht.
Zontoetredingsfactor= verhouding tussen de totale hoeveelheid door de beglazing doorgelaten energie en de invallende energie
Ofwel ZTA= DET (Directe Energietransmissie) + ET (Energietransmissie als gevolg van de energie-absorptie of opnieuw uitgestraalde energie)